Greece

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Fthia in Action)​

Swedish

FTHIA IN ACTION grundades 2018 som en informell ungdomsgrupp för att aktivt delta i volontärarbete och Youth in Action-programmen. Efter det växande antalet aktiva medlemmar (över 130 för närvarande), framgången i organiserade aktiviteter och antalet Erasmusprojekt inom två år, ledde till omvandlingen till en ASSOCIATION OF VOLUNTEERS. Den är verksam i Lamia, en region i centrala Grekland.
Föreningens huvudmål är att delta i aktiviteter och diskussioner som rör viktiga ämnen som miljö, utbildning, arbetsmöjligheter, arbetslöshet, ekonomi, kulturell medvetenhet och volontärarbete.

FTHIA är den enda föreningen i regionen Fthiotida som arbetar med utbildning, fortbildning och kompetenshöjning av ungdomar genom EU-projekt.
Våra medlemmar är genom olika aktiviteter villiga att stärka medvetenheten om aktivt europeiskt medborgarskap, solidaritet, tolerans och social integration. Enligt dessa principer är de anslutna till andra ungdoms-, vuxen-, kultur-, idrotts- och utbildningsklubbar och bygger starka relationer med kommunen Lamia och regionen Central Grekland och stöder utvecklingen av nya kontakter i det civila samhället.

Tack vare dessa samarbeten har FTHIA IN ACTION ekonomisk och organisatorisk kapacitet att samfinansiera Erasmusprojekt och organisera många olika aktiviteter som inkluderar människor, oavsett ålder, kön eller ras med betoning på mångkulturalism och empati. Syftar till att stödja ungdomar och vuxna från missgynnade bakgrunder som står inför ekonomiska, sociala, kulturella och geografiska situationer.

FTHIA fokuserar på att öka den interkulturella dialogen och samarbetet mellan europeiska föreningar, organisera och skicka deltagare i Erasmusprojekt och filma ett nätverk av aktiva européer. Föreningen ingår i ett brett nätverk och organiserar kurser, möten, workshops och praktikplatser för studenter/vuxna inom olika yrkesområden, inklusive traditionella värden och kulturarv.

Hjälper också unga eller äldre personer, ungdoms-/vuxenorganisationer och andra intressenter som är aktiva inom Erasmusområdet att utforska och hitta olika möjligheter som är tillgängliga inom Erasmus+.

Den tar också en fullvärdig roll i den offentliga debatten om det civila samhällets engagemang inom sina intresseområden och strävar efter att påverka politiken på dessa områden. I linje med ovanstående värderingar och mål har medgrundaren, tack vare sin roll som rådgivare till offentliga och privata organ – som är väl betjänta av deltagande i europeiska program (Erasmus+, Europeiska året för ungdomsfrågor) – etablerat ett seriöst nätverk och en ungdomsplattform för ENGO-partner runt om i och utanför Europa.

FTHIA syftar till att validera de färdigheter och kompetenser som ungdomar har förvärvat genom vuxenutbildning och göra dem konkurrenskraftiga och gynnade på arbetsmarknaden.

FTHIA:s erfarna ledare kan organisera flera informationsdagar, informationsevenemang och spridning i sociala medier i syfte att öka allmänhetens medvetenhet.

De kan bidra till olika workshops, t.ex. regional undersökning av intressenter, jämförande analys, utarbetande av en kommunikationsplan, utveckling av online-verktyg, evenemang med multiplikatoreffekt.

FTHIA äger ett tryckeri och förlag som är nödvändigt för att producera material, tidningar, broschyrer och böcker.
FTHIA:s medlemmar är mycket erfarna. De har deltagit i olika europeiska projekt (KA105, KA205, Ka201, KA204) vars verksamhet har genomförts på lokal, nationell och internationell nivå. Det välformade teamet består av projektsamordnare, ungdomsledare och ungdomsarbetare som har erfarenhet av internationella projekt, förvaltning och aktiviteter som ungdomsutbyten, utbildningskurser, studiebesök, nätverksbyggande, praktikprogram och mottagande av volontärer.

Turkish

FTHIA IN ACTION, Gönüllülük ve Gençlik Programlarına aktif olarak katılmak amacıyla 2018 yılında BİLGİSEL BİR GENÇLİK GRUBU olarak kurulmuştur. Artan aktif üye sayısı (şu anda 130’un üzerinde), düzenlenen faaliyetlerdeki başarı ve 2 yıl içinde Erasmus projelerinin sayısı, bir GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ’ne dönüşmesine yol açtı. Orta Yunanistan’ın bir bölgesi olan Lamia’da faaliyet göstermektedir.
Derneğin ana hedefi çevre, eğitim, iş fırsatları, işsizlik, ekonomi, kültürel farkındalık ve gönüllülük gibi önemli konularla ilgili faaliyet ve tartışmalara katılmaktır.

FTHIA, Fthiotida bölgesinde AB projeleri aracılığıyla gençlerin eğitimi, yetiştirilmesi ve becerilerinin arttırılması ile ilgilenen tek dernektir.
Üyelerimiz, farklı faaliyetler aracılığıyla, aktif Avrupa vatandaşlığı, dayanışma, hoşgörü ve sosyal içerme bilincini güçlendirmeye isteklidir. Bu ilkeler doğrultusunda, diğer Gençlik, Yetişkin, Kültür, Spor ve Eğitim kulüpleriyle bağlantı kurmakta ve Lamia Belediyesi ve Orta Yunanistan Bölgesi ile güçlü ilişkiler kurarak yeni sivil toplum bağlantılarının geliştirilmesini desteklemektedir.

Bu işbirlikleri sayesinde FTHIA IN ACTION, Erasmus projelerini ortaklaşa finanse edebilecek ve çok kültürlülüğü ve empatiyi vurgulayan yaş, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak insanları içeren birçok farklı etkinlik düzenleyebilecek finansal ve organizasyonel kapasiteye sahiptir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi durumlarla karşı karşıya kalan dezavantajlı geçmişe sahip Gençleri ve Yetişkinleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Greek

Η FTHIA IN ACTION ιδρύθηκε στο 2018, ως μια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ με σκοπό την ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα του Εθελοντισμού και της Νεολαίας σε Δράση. Μετά την αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών (πάνω από 130 αυτή τη στιγμή), την επιτυχία στις οργανωμένες δραστηριότητες και τον αριθμό των προγραμμάτων Erasmus μέσα σε 2 χρόνια, οδήγησε στη μετατροπή της σε ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. Αναλαμβάνει τη δράση της στη Λαμία, μια περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.
Ο κύριος στόχος του Συλλόγου είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες και συζητήσεις που έχει να κάνει με σημαντικά θέματα όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες απασχόλησης, η ανεργία, η οικονομία, η πολιτιστική ευαισθητοποίηση και ο εθελοντισμός.

Η FTHIA είναι ο μοναδικός Σύλλογος στην περιοχή της Φθιώτιδας που ασχολείται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των Νέων μέσα από τα προγράμματα της Ε.Ε.
Τα μέλη μας, μέσα από διάφορες δραστηριότητες, επιθυμούν να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για την ενεργή ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, συνδέονται με άλλους συλλόγους των Νέων, των Ενηλίκων, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Εκπαίδευσης και οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με το ΔΗΜΟ Λαμίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων επαφών της κοινωνίας των πολιτών.

Χάρη σε αυτές τις συνεργασίες, η FTHIA IN ACTION έχει την οικονομική και οργανωτική ικανότητα να συγχρηματοδοτεί προγράμματα Erasmus και να οργανώνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή τη φυλή δίνοντας έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα και την ενσυναίσθηση. Στοχεύει στην υποστήριξη των Νέων και των Ενηλίκων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και γεωγραφικές καταστάσεις.

Η FTHIA επικεντρώνεται στην αύξηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών συλλόγων, στην οργάνωση και αποστολή συμμετεχόντων σε προγράμματα Erasmus και στην κινηματογράφηση ενός δικτύου ενεργών Ευρωπαίων. Αποτελεί μέρος ενός ευρέος δικτύου και διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης, συναντήσεις, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για φοιτητές/ενήλικες σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών αξιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, βοηθά τους νέους ή τους ηλικιωμένους, τις οργανώσεις νέων/ενήλικων και άλλους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Erasmus να διερευνήσουν και να βρουν διάφορες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο του Erasmus+.

Αναλαμβάνει επίσης πλήρη ρόλο στη δημόσια συζήτηση για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα ενδιαφέροντός της και προσπαθεί να επηρεάσει τις πολιτικές στους τομείς αυτούς. Σύμφωνα με τις παραπάνω αξίες και στόχους, χάρη στον ρόλο της ως σύμβουλος για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς – που εξυπηρετούνται καλά από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, EYF) – η συνιδρύτρια δημιούργησε ένα σοβαρό δίκτυο και μια πλατφόρμα της νεολαίας των συνεργατών της ENGO σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτού

Η FTHIA στοχεύει στην επικύρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι ΝΕΟΙ μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων και τους καθιστά ανταγωνιστικούς και ευνοημένους στην αγορά εργασίας.

Οι έμπειροι ηγέτες του FTHIA μπορούν να οργανώσουν διάφορες ημέρες ενημέρωσης, ενημερωτικές εκδηλώσεις και διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Έτσι, μπορούν να συμβάλουν σε διάφορα Εργαστήρια όπως η περιφερειακή έρευνα των ενδιαφερομένων, η συγκριτική ανάλυση, η ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας, η ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων, οι εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού.

Το ΦΘΙΑ είναι ο ιδιοκτήτης ενός τυπογραφείου και εκδοτικού γραφείου που είναι απαραίτητο για την παραγωγή υλικού, εφημερίδων, φυλλαδίων και βιβλίων
Τα μέλη της FTHIA είναι πολύ έμπειρα. Συμμετείχαν σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα (KA105, KA205, Ka201, KA204), οι δραστηριότητες των οποίων πραγματοποιήθηκαν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η καλοδιαμορφωμένη ομάδα αποτελείται από τους συντονιστές των έργων, τους επικεφαλής των νέων και τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας με εμπειρία σε διεθνείς δράσεις, στη διαχείριση και σε δραστηριότητες όπως ανταλλαγές των νέων, τα μαθήματα κατάρτισης, οι επισκέψεις μελέτης, η δικτύωση, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και η φιλοξενία των εθελοντών.

Portuguese

FTHIA IN ACTION foi estabelecido em 2018, como GRUPO JUVENTUDE INFORMAL a fim de se envolver activamente em programas de Voluntariado e Juventude em Acção. Após o número crescente de membros activos (mais de 130 neste momento), o sucesso em actividades organizadas e o número de projectos Erasmus no prazo de 2 anos, levou à transformação em ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS. A acção é levada a cabo em Lamia, uma região da Grécia Central.
O principal objectivo da Associação é o envolvimento em actividades e discussões que têm a ver com temas importantes como o ambiente, educação, oportunidades de emprego, desemprego, economia, consciência cultural e voluntariado.

A FTHIA é a única Associação na região de Fthiotida que se ocupa da educação, formação e requalificação da Juventude através de projectos da UE.
Os nossos membros, através de diferentes actividades, estão dispostos a reforçar a consciência de cidadania europeia activa, solidariedade, tolerância e inclusão social. Sob estes princípios, estão ligados a outros clubes de Juventude, Adultos, Cultura, Desporto e Formação e constroem fortes relações com a MUNICIPALIDADE de Lamia e Região da Grécia Central, apoiando o desenvolvimento de novos contactos da sociedade civil.

Devido a estas colaborações, FTHIA IN ACTION tem a capacidade financeira e organizacional para co-financiar projectos Erasmus e organizar muitas actividades diferentes, incluindo pessoas, independentemente da idade, sexo ou raça, enfatizando o multiculturalismo e a empatia. Tem como objectivo apoiar Jovens e Adultos de meios desfavorecidos que enfrentam situações económicas, sociais, culturais e geográficas.

FTHIA concentra-se no aumento do diálogo intercultural e da cooperação entre Associações Europeias, organizando e enviando participantes em projectos Erasmus, e filmando uma rede de pessoas europeias activas. Faz parte de uma ampla rede e organiza cursos de formação, encontros, workshops e estágios para estudantes/adultos em diferentes áreas profissionais, incluindo os valores tradicionais e o património cultural.

Assiste também jovens ou idosos, organizações de jovens/adultos e outras partes interessadas activas no domínio do Erasmus para explorar e encontrar várias oportunidades que estão disponíveis no âmbito do Erasmus+.

Assume também um papel pleno no debate público sobre o envolvimento da sociedade civil nos seus temas de interesse e esforça-se por influenciar as políticas nestas áreas. De acordo com os valores e objectivos prosseguidos, graças ao seu papel de consultor de organismos públicos e privados – bem servido pela participação em programas europeus (Erasmus+, FEJ) – o cofundador estabeleceu uma rede séria e uma plataforma Juventude de parceiros da ONGE em toda a Europa e não só.

FTHIA visa validar as aptidões e competências que os JOVENS adquiriram através da educação de adultos e torná-las competitivas e privilegiadas no mercado de trabalho.

Os líderes experientes da FTHIA podem organizar vários dias informativos, eventos informativos e divulgação nos meios de comunicação social com o objectivo de aumentar a sensibilização do público.

Assim, podem contribuir em diferentes Workshops como Inquérito Regional aos interessados, Análise comparativa, Desenvolvimento de plano de comunicação, Desenvolvimento de ferramentas em linha, Eventos Multiplicadores

FTHIA é o proprietário de um escritório de impressão e publicação essencial para a produção de material, jornais, brochuras e livros
Os membros da FTHIA são muito experientes. Participaram em diferentes projectos europeus (KA105, KA205, Ka201, KA204) cujas actividades foram levadas a cabo a nível local, nacional e internacional. A equipa bem formada é constituída por coordenadores de projectos, líderes juvenis e trabalhadores juvenis experientes em projectos internacionais, gestão e actividades tais como intercâmbios de jovens, cursos de formação, visitas de estudo, trabalho em rede, programas de estágio e acolhimento de voluntários.

Italian

FTHIA IN ACTION nasce nel 2018, come GRUPPO INFORMALE DI GIOVANI per essere coinvolti attivamente nei programmi di Volontariato e Gioventù in Azione. Il numero crescente di membri attivi (oltre 130 al momento), il successo nelle attività organizzate e il numero di progetti Erasmus nell’arco di 2 anni, hanno portato alla trasformazione in un’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI. L’associazione opera a Lamia, una regione della Grecia centrale.
L’obiettivo principale dell’Associazione è il coinvolgimento in attività e discussioni che hanno a che fare con temi importanti come l’ambiente, l’istruzione, le opportunità di lavoro, la disoccupazione, l’economia, la consapevolezza culturale e il volontariato.

FTHIA è l’unica associazione della regione della Ftiotide che si occupa di istruzione, formazione e aggiornamento dei giovani attraverso i progetti dell’Unione Europea.
I nostri membri, attraverso diverse attività, intendono rafforzare la consapevolezza della cittadinanza europea attiva, della solidarietà, della tolleranza e dell’inclusione sociale. In base a questi principi, sono collegati ad altri club di giovani, adulti, cultura, sport e formazione e costruiscono forti relazioni con il Comune di Lamia e la Regione della Grecia centrale, sostenendo lo sviluppo di nuovi contatti con la società civile.

Grazie a queste collaborazioni, FTHIA IN ACTION ha la capacità finanziaria e organizzativa per cofinanziare progetti Erasmus e organizzare molte attività diverse, coinvolgendo persone, indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla razza, enfatizzando il multiculturalismo e l’empatia. L’obiettivo è sostenere giovani e adulti provenienti da contesti svantaggiati che si trovano ad affrontare situazioni economiche, sociali, culturali e geografiche.

FTHIA si concentra sull’aumento del dialogo interculturale e della cooperazione tra le associazioni europee, sull’organizzazione e sull’invio di partecipanti ai progetti Erasmus e sulla creazione di una rete di persone europee attive. Fa parte di un’ampia rete e organizza corsi di formazione, incontri, workshop e tirocini per studenti/adulti in diverse aree professionali, compresi i valori tradizionali e il patrimonio culturale.

Assiste inoltre giovani e anziani, organizzazioni di giovani/adulti e altri soggetti attivi nel campo del programma Erasmus nell’esplorare e trovare le varie opportunità disponibili nell’ambito di Erasmus+.

Assume inoltre un ruolo attivo nel dibattito pubblico sull’impegno della società civile nei suoi temi di interesse e si sforza di influenzare le politiche in questi settori. In linea con i valori e gli obiettivi di cui sopra, grazie al suo ruolo di consulente per enti pubblici e privati – ben servito dalla partecipazione ai programmi europei (Erasmus+, EYF) – il cofondatore ha creato una seria rete e una piattaforma giovanile di partner ENGO in tutta Europa e oltre.

FTHIA mira a convalidare le abilità e le competenze acquisite dai giovani attraverso l’apprendimento degli adulti e a renderli competitivi e avvantaggiati nel mercato del lavoro.

I leader esperti di FTHIA possono organizzare diverse giornate informative, eventi informativi e diffusione sui social media con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico.

Possono quindi contribuire a diversi workshop, come l’indagine regionale sugli stakeholder, l’analisi comparativa, lo sviluppo di un piano di comunicazione, lo sviluppo di strumenti online, gli eventi di moltiplicazione.

FTHIA è proprietaria di una tipografia ed editoria, essenziale per la produzione di materiale, giornali, opuscoli e libri.
I membri di FTHIA hanno molta esperienza. Hanno partecipato a diversi progetti europei (KA105, KA205, Ka201, KA204) le cui attività si sono svolte a livello locale, nazionale e internazionale. Il team ben formato è composto da coordinatori di progetto, animatori e operatori giovanili esperti in progetti internazionali, gestione e attività come scambi giovanili, corsi di formazione, visite di studio, networking, programmi di stage e accoglienza di volontari.

Croatian

“FTHIA NA DJELU osnovana je 2018. godine, kao NEFORMALNA GRUPA MLADIH kako bi se aktivno uključila u programe Volontiranja i Mladi na djelu. Nakon sve većeg broja aktivnih članova (trenutačno preko 130), uspjeh u organiziranim aktivnostima i Broj Erasmus projekata unutar 2 godine doveo je do transformacije u UDRUGU VOLONTERA koja djeluje u Lamiji, regiji središnje Grčke. Glavni cilj Udruge je uključivanje u aktivnosti i rasprave koje se tiču ​​važnih tema kao što su okoliš, obrazovanje, mogućnosti zapošljavanja, nezaposlenost, gospodarstvo, kulturološka svijest i volonterstvo.

FTHIA je jedina udruga u regiji Fthiotida koja se bavi obrazovanjem, obukom i usavršavanjem mladih kroz EU projekte. Naši članovi kroz različite aktivnosti žele jačati svijest o aktivnom europskom građanstvu, solidarnosti, toleranciji i socijalnoj uključenosti. U skladu s ovim načelima, povezani smo s drugim klubovima za mlade, odrasle, kulturom, sportom i trenažnim klubovima i gradimo snažne odnose s gradom Lamia i regijom Središnje Grčke, podupirući razvoj novih kontakata civilnog društva.

Zbog ove suradnje, FTHIA NA DJELU ima financijski i organizacijski kapacitet za sufinanciranje Erasmus projekata i organiziranje mnogih različitih aktivnosti, uključujući ljude, bez obzira na dob, spol ili rasu, s naglaskom na multikulturalizam i empatiju. Cilj mu je podržati mlade i odrasle iz nepovoljnog položaja koji se suočavaju s ekonomskim, društvenim, kulturnim i zemljopisnim situacijama.

FTHIA se fokusira na povećanje interkulturalnog dijaloga i suradnje među europskim udrugama, organiziranje i slanje sudionika u Erasmus projekte, te snimanje mreže aktivnih europskih ljudi. Dio je široke mreže i organizira tečajeve, sastanke, radionice i prakse za studente/odrasle u različitim profesionalnim područjima, uključujući tradicionalne vrijednosti i kulturnu baštinu.

Također pomaže mladim ili starijim osobama, organizacijama za mlade/odrasle i drugim dionicima aktivnim u području Erasmusa da istraže i pronađu različite mogućnosti koje su dostupne u okviru Erasmusa+.

Također preuzima punu ulogu u javnoj raspravi o angažmanu civilnog društva u temama koje ga zanimaju i nastoji utjecati na politike u tim područjima. U skladu s navedenim vrijednostima i ciljevima, zahvaljujući svojoj ulozi savjetnika za javna i privatna tijela – koju dobro služi sudjelovanje u europskim programima (Erasmus+, EYF) – suosnivač je uspostavio ozbiljnu mrežu i platformu za mlade partnera ENGO diljem Europe i šire.

FTHIA ima za cilj potvrditi vještine i kompetencije koje su MLADI stekli učenjem odraslih i učiniti ih konkurentnima i u prednosti na tržištu rada.

Iskusni voditelji FTHIA organiziraju info dane, informativna događanja na društvenim mrežama s ciljem podizanja svijesti javnosti. Na taj način mogu doprinijeti različitim radionicama kao što su regionalna anketa dionika, komparativna analiza, razvoj komunikacijskog plana, razvoj online alata, multiplikatorski događaji.

FTHIA je vlasnik tiskare i izdavačke kuće koja je neophodna za proizvodnju materijala, novina, brošura i knjiga.
Članovi FTHIA-e vrlo su iskusni. Sudjelovali su u različitim europskim projektima (KA105, KA205, KA201, KA204) čije su se aktivnosti provodile na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dobro formiran tim sastoji se od projektnih koordinatora, mladih voditelja i mladih radnika s iskustvom u međunarodnim projektima, upravljanju i aktivnostima kao što su razmjene mladih, tečajevi osposobljavanja, studijski posjeti, umrežavanje, programi pripravništva i volonterski hosting.