Σχέδια μαθημάτων

Σχέδιο μαθήματος 1Micro bit: Σώστε τον κόσμο
Σχέδιο μαθήματος 2Επίπεδο φωτός και ήχου Micro bit
Σχέδιο μαθήματος 3Εξοικονόμηση ενέργειας και MicroBit
Σχέδιο μαθήματος 4Μαθηματικά και μεταβλητές
Σχέδιο μαθήματος 5Μεταβλητές και παγκόσμιοι στόχοι
Σχέδιο μαθήματος 6Scratch Προγραμματισμός Καθαρή πόλη
Σχέδιο μαθήματος 7Προγραμματισμός με Scratch και φαγητό
Σχέδιο μαθήματος 8Σήμανση με φωτεινό σηματοδότη και υγιής ζωή
Σχέδιο μαθήματος 9Κλιματική αλλαγή ΓΤΟ και Scratch
Σχέδιο μαθήματος 10Προγραμματισμός Scratch και κλιματική αλλαγή
Σχέδια μαθήματος Δημιουργήθηκε από Swede
Σχέδιο μαθήματος 1Χρήση της ηλιακής θερμικής ενέργειας για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας
Σχέδιο μαθήματος 2Χρήση των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 3Κατασκευή ενός κάθετου αγροκτήματος μέσω της προσέγγισης STEAM focus PBL για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 4Making Toy from recycled materials for against climate Κατασκευή παιχνιδιών από ανακυκλωμένα υλικά για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 5Κατασκευή ενός συστήματος φιλτραρίσματος νερού μέσω της προσέγγισης PBL με επίκεντρο το STEAM για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 6Ανακύκλωση μπαταριών μέσω της κατανόησης των κυκλωμάτων και της χρήσης των μπαταριών
Σχέδιο μαθήματος 7Εργασία με την αιολική ενέργεια
Σχέδιο μαθήματος 8Χρήση ανακυκλωμένου ξύλου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 9Ανακύκλωση αποβλήτων τροφίμων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδιο μαθήματος 10Ανακυκλωμένη τέχνη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
Σχέδια μαθήματος Δημιουργήθηκε από Turkey
Σχέδιο μαθήματος 1Διαμόρφωση Eco πολιτών
Σχέδιο μαθήματος 2Υγιές έδαφος, υγιεινά τρόφιμα!
Σχέδιο μαθήματος 3Νερό – η πηγή της ζωής
Σχέδιο μαθήματος 4Γιατί να διατηρήσετε τα δάση ζωντανά;
Σχέδιο μαθήματος 5Μειώστε, επαναχρησιμοποιήστε, ανακυκλώστε!
Σχέδιο μαθήματος 6Σώστε τον πλανήτη μας!
Σχέδιο μαθήματος 7Η όμορφη χλωρίδα μας!
Σχέδιο μαθήματος 8Ενέργεια νερού
Σχέδιο μαθήματος 9Ας φάμε υγιεινά!
Σχέδιο μαθήματος 10Ορυκτά καύσιμα
Σχέδια μαθήματος Δημιουργήθηκε από Croatia